ششم اسفندماه 1389

ایرانیار: حمیدرضا ترقی، چهره شاخص حزب موتلفه اسلامی با اعتقاد به اینکه نوع موضع گیری ها و برخورد های مجلس هشتم با موضوعات روز کشور، سیاسی و غرض ورزانه است، تندروی های برخی از چهره های بهارستان را عامل این کاستی ها میداند
حميد رضا ترقي عضو شورای مرکزی و معاون  بين الملل حزب موتلفه اسلامي علاوه بر اينكه
 سابقه حضور در مجلس پنجم را دارد از جمله اصولگراياني است كه معمولا سعي مي كند به گونه ای از  دولت تعريف يا انتقاد كند كه به هيچكس برنخورد.
گفت و گوی ایرانیار با اين عضو ارشد حزب موتلفه درباره ارزیابی عملکرد مجلس هشتم  و بررسی اظهارات اخير استاندار تهران مبنی بر اینکه منتقدان دولت در مجلس با امیال و اهداف شخصی نقد می کنند، تحليل انتخابات مجلس نهم و ... انجام شد، ترقي مي گويد:« من مجلس شورای اسلامی را با رياست آقاي حدادعادل را منطبق تر بر انتظارات رهبري مي دانم.»
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
همانطور كه مي دانيد مجلس دو سال اول عمر خود را با مجلس هفتم گذراند و اكنون هم سومين سال همكاري با مجلس هشتم را طي مي كند. شما به عنوان يك فعال سياسي اصولگرا مجلس هفتم را براي دولت  مطلوب تر مي دانيد يا مجلس هشتم؟
به نظر مي رسد مجلس هفتم مناسب تر بوده است .
از چه نظر؟
به لحاظ همكاري با دولت.
مجلس هشتم چطور؟
به نظر مي رسد در مجلس هشتم اختلاف نظرها و نوع برخوردها مقداري تفاوت است.
فكر نمي كنيد اين چالش ها به دليل انجام وظايف نمايندگي باشد؟
نه همه آنها اين مسئله نيست. مقداري از آن هم موضع گيري هاي و غرض ورزي هاي سياسي است.
از طرف كدام گروه؟

همان هايي كه با دولت مخالفت مي كنند.
پس شما مجلسي با رياست آقاي حداد عادل را بهتر از مجلسي با رياست آقاي لاريجاني مي دانيد؟
من مجلس با رياست آقاي حدادعادل را منطبق تر بر انتظارات رهبري مي دانم.
در انتخابات مجلس هشتم اصولگرايان با مدل ۶+۵ وارد عرصه انتخابات شدند. به نظر شما در انتخابات آتي مجلس نهم اين اتفاق دوباره تكرار خواهد شد؟
هنوز شكل و مكانيزم فعاليت در انتخابات آينده مشخص نشده و بستگي به اين دارد كه شرايط چگونه اقتضا كند و آقايان در اين زمينه چه تصميمي بگيرند.
تيم آقاي احمدي نژاد يا همان رايحه خوش خدمت از ليست جبهه متحد اصولگرايي مجلس هشتم در تهران چقدر سهم داشتند؟
آنچه كه من به ياد دارم سهم هر يك از گروه ها- جبهه پيروان، ايثارگران و رايحه خوش، سه ضلع مساوي بوده است.
فكر مي كنيد آقاي احمدي نژاد بازهم به سهم ۱۰ نفره رضايت دهد يا خواستار سهم بيشتري است؟
آنچه كه از آقاي احمدي نژاد ديديم تلاش جدي و خالصانه ايشان در جهت وحدت اصولگرايان بوده است.
اين تلاش ها چگونه و كجا بوده؟
پيگيري براي تشكيل جلسات مشترك و علاقه مندي براي به نتيجه رسيدن جلسات از دلايل روشني براي اين مسئله است.
حتي با وجود اظهارات اخير آقاي تمدن استاندار تهران كه گفته بود مبناي رفتار نمايندگان اصولگرا اميال شخصي است؟
من حرف هاي ايشان را تاييد نمي كنم اما خوب، او از رفتار نمايندگان انتقاد كرده است همانطور كه نمايندگان از رفتارهاي دولت انتقاد مي كنند.
حالا به اين نكته بپردازيم كه وقتي همه مشاوران و دستياران احمدي نژاد تاكيد دارند كه او اصولگرا و وابسته به هيچ جرياني نيست چگونه است كه شما چنين مي گوييد؟
آن ها براي خودشان مي گويند.
آقاي جوانفكر اخیرا در مصاحبه ایی اعلام كرد كه احمدي نژاد وابسته به هيچ جريان اصولگرايي نيست.
حرف هاي آقاي جوانفكر براي خودش است و مربوط به رئيس جمهوري نيست و از جانب آقاي احمدي نژاد نمي تواند سخن گويد ولي اينكه بخواهيم بگوييم آقاي احمدي نژاد وابسته به يكي از جريان هاي اصولگراست خوب نيست. اما احمدي نژاد خودش را از جريان اصولگرايي جدا نمي داند و اگر مي دانست كه ساير اصولگرايان را دعوت نمي كرد.
اصولگرايان مي گويند قصد داريم در انتخابات آتی مجلس وحدت حداکثری داشته باشیم . آنطور كه مشخص است اصلاح طلبان با توجه به وضعيت فعلي تواني براي حضور در انتخابات ندارند. با اين وجود اصولگرايان قصد دارند در برابر چه كسي وحدت كنند؟
به هرحال اينكه انتظار داشته باشم اصلاح طلبان اصلا حضور نداشته باشند درست نيست چون قطعا آنها وارد صحنه مي شوند ولو جريان معتدل اصلاح طلب. به همين دليل به هيچ وجه نبايد رقيب را ناديده گرفت. به هرحال چه رقيب قوي باشد و چه ضعيف، موفقيت اصولگرايان در گرو وحدت آنهاست.
حتي اگر رقيب وجود نداشته باشد؟
بله.
آنگاه اصولگرايان بايد با چه كسي رقابت كنند؟

خودشان نبايد براي خودشان رقيب بتراشند.
آيا رقيب اصولگرايان از خود جريان اصولگرايي نخواهد بود؟
خير. اين خلاف معيارهاي اصولگرايي است.